Jöns Eriksson
Född:    1812-03-04
Avliden: 1884-06-02
Anderslövs kyrkogård avd. B, nr. 225-226
Trelleborg kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Anderslövs församling
Övriga personer (1)
Anna Eriksson Jönsson
Född 1821-01-15 avliden 1895-09-16
Huvudinskription

LANDTBRUKAREN
JÖNS ERIKSSON
Å No 19 ANDERSLÖF
  4/3 1812    2/6 1884
HUSTRUN
ANNA JÖNSSON
  15/1 1821    16/9 1895
PS. 482 16 V.

Noteringar

Inventerad 2023-04-30

Jörgen Svensson 2024-04-03

Gravsten id #564192