Georg Nilsson
Född:    1884-04-22
Avliden: 1970-08-06
Skogskyrkogården 45:1
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Övriga personer (3)
Milda Nilsson
Född 1891-03-20 avliden 1978-11-25
Ingrid Nilsson
Född 1915-06-16 avliden 1935-11-03
Arne Nilsson
Född 1920-04-16 avliden 1997-01-08
Pierre Nilsson 2024-04-02

Gravsten id #564190