Harald Hansson
Född:    1882-08-12
Avliden: 1964-08-14
Lomma gamla kyrkogård Avd A nr 183,182
Lomma kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Lomma församling
Övriga personer (1)
Hedvig Hansson
Född 1893-04-06 avliden 1976-11-23
Huvudinskription

KYRKOVÄRDEN


S. HARALD HANSSON


VINSTORP


  12/8 1882   14/8 1964


HUSTRUN


HEDVIG HANSSON


  6/4 1893   23/11 1976

2024-04-02 Registrerare Eva Karlsson, inventerare Ronny Karlsson

Gravsten id #564174