Sven Vigert
Född:    1937
Avliden: 2005
Kärna kyrkogård A 64
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Anna Danieluk
Född - avliden -
Huvudinskription

Sven Vigert
1937 - 2005
Anna Danieluk

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561721