Torsten Johansson
Född:    1920
Avliden: 2006
Kärna kyrkogård A 63
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (2)
Ulla-Britt Johansson
Född 1927 avliden 2019
Claes-Göran Johansson
Född 1948 avliden 2005
Huvudinskription

JOHANSSON
TORSTEN     ULLA-BRITT
  1920    2006        1927    2019
CLAES-GÖRAN
  1948    2005

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561720