Bernt Karlsson
Född:    1927
Avliden: 2004
Kärna kyrkogård A 61
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Siw Karlsson
Född 1930 avliden 2020
Huvudinskription

KARLSSON
BERNT                    SIW
  1927    2004        1930    2020 

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561718