Mats Norman
Född:    1955
Avliden: 2002
Kärna kyrkogård A 60
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

MATS NORMAN
1955 - 2002

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561717