Lena Carleson
Född:    1953
Avliden: 2002
Kärna kyrkogård A 59
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

Lena
Carleson
  1953     2002

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561716