John Lindh
Född:    1937
Avliden: 2018
Kärna kyrkogård A 58
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Birgitta Lindh
Född 1941 avliden 2002
Huvudinskription

John             Birgitta
1937 - 2018     1941 - 2002
Lindh

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561715