Stig Bjuvmar
Född:    1926
Avliden: 2002
Kärna kyrkogård A 57
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

Bjuvmar
Stig
1926 - 2002

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561714