Martin Græsén
Född:    1913-12-20
Avliden: 2001-07-05
Kärna kyrkogård A 56
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Wiva Græsén
Född 1921-08-01 avliden 2009-04-28
Huvudinskription

MARTIN GRÆSÉN
  20/12 1913    5/7 2001
MAKAN WIVA
  1/8 1921    28/4 2009

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561713