Knut Lagergren
Född:    1910
Avliden: 2000
Kärna kyrkogård A 55
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (2)
Inga Lagergren
Född 1909 avliden 1997
Thomas Lagergren
Född 1942 avliden 2002
Huvudinskription

Lagergren
Knut                       Inga
  1910    2000      1909    1997
Thomas
  1942    2002

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561712