Allan Johansson
Född:    1928
Avliden: 2001
Kärna kyrkogård A 54
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

Allan
Johansson
  1928    2001

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561711