Inge Adolfsson
Född:    1936-04-07
Avliden: 2001-03-03
Kärna kyrkogård A 53
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

Inge Adolfsson
  7/4 1936    3/3 2001

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561710