Gunvor Svensson
Född:    1940
Avliden: 2001
Kärna kyrkogård A 52
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Bosse Svensson
Född 1938 avliden 2004
Huvudinskription

SVENSSON
GUNVOR
  1940    2001
BOSSE
  1938    2004

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561709