Sven Karlsson
Född:    1911-09-24
Avliden: 2004-09-04
Kärna kyrkogård A 51
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Elsa Karlsson
Född 1913-05-17 avliden 2000-12-24
Huvudinskription

Sven Karlsson
  24/9 1911    4/9 2004
Makan Elsa
  17/5 1913    24/12 2000

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561708