Erik Järdemar
Född:    1914-10-02
Avliden: 2000-02-05
Kärna kyrkogård A 50
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Maj Järdemar
Född 1920-11-08 avliden 2008-08-31
Huvudinskription

Erik Järdemar
  2.10 1914    5.2 2000
Makan Maj
  8.11 1920    31.8 2008

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561707