Sture Sehlström
Född:    1927
Avliden: 1999
Kärna kyrkogård A 49
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

STURE
SEHLSTRÖM
  1927    1999

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561706