Lasse Eriksson
Född:    1956
Avliden: 1999
Kärna kyrkogård A 48
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

LASSE ERIKSSON
  1956    1999

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561705