Algot Lindström
Född:    1920
Avliden: 1999
Kärna kyrkogård A 47
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Greta Lindström
Född 1917 avliden 2000
Huvudinskription

LINDSTRÖM
ALGOT
  1920    1999
GRETA
  1917    2000

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561704