Signe Svensson
Född:    1916
Avliden: 1999
Kärna kyrkogård A 46
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Nils Svensson
Född 1912 avliden 2005
Huvudinskription

SVENSSON
SIGNE
  1916    1999
NILS
  1912    2005

Maria Lindstrand 2024-02-21

Gravsten id #561703