Christian Fredrik Svensson
Född:    1834-03-13
Avliden: 1909-01-30
Galärvarvskyrkogården Kv 1 : 220a
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Övriga personer (3)
Sofia Carolina Svensson Lindblom
Född 1834-03-29 avliden 1907-02-24
Lilly Katarina Svensson
Född 1862-11-13 avliden 1922-06-28
Catharina Lindblom Olofsson
Född 1807-09-13 avliden 1881-02-02
2024-02-20 Registrerare Peter Johansson, inventerare Pierre Nilsson 2021

Gravsten id #561640