Ragnar Holmqvist
Född:    1906
Avliden: 1978
Kärna kyrkogård A 28
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Margit Holmqvist
Född 1911 avliden 1978
Huvudinskription

HOLMQVIST
RAGNAR     MARGIT
  1906      1911
  1978      1978

Maria Lindstrand 2024-02-20

Gravsten id #561633