Elsa Sperens
Född:    1886
Avliden: 1981
Kärna kyrkogård A 27
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (2)
Sten Andersson
Född 1916 avliden 2015
Gunvor Andersson
Född 1912 avliden 1994
Huvudinskription

ELSA SPERENS
  1886    1981
ANDERSSON
STEN          GUNVOR
  1916            1912
  2015            1994

Maria Lindstrand 2024-02-20

Gravsten id #561632