Dagmar Kvist
Född:    1925
Avliden: 1982
Kärna kyrkogård A 26
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

DAGMAR KVIST
  1925    1982

Maria Lindstrand 2024-02-20

Gravsten id #561631