Rune Carlsson
Född:    1923
Avliden: 2013
Kärna kyrkogård A 25
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Ebba Carlsson
Född 1920 avliden 1985
Huvudinskription

RUNE CARLSSON
1923 - 2013
MAKAN EBBA
1920 - 1985

Maria Lindstrand 2024-02-20

Gravsten id #561629