Inge Svensson
Född:    1930
Avliden: 1986
Kärna kyrkogård A 24
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

INGE SVENSSON
1930 - 1986

Maria Lindstrand 2024-02-20

Gravsten id #561628