Maj-Britt Lundberg
Född:    1937
Avliden: 1986
Kärna kyrkogård A 23
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Stig Lundberg
Född 1933 avliden 2003
Huvudinskription

Lundberg
Maj-Britt
1937 - 1986
Stig
1933 - 2003

Maria Lindstrand 2024-02-20

Gravsten id #561627