Gunilla Johansson
Född:    1956
Avliden: 2011
Kärna kyrkogård A 22
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

Gunilla
  1956
  2011


Älskad  Saknad


Johansson

Maria Lindstrand 2024-02-20

Gravsten id #561626