Marianne Svensson
Född:    1930
Avliden: 1986
Kärna kyrkogård A 22
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Reine Svensson
Född 1931 avliden 1989
Huvudinskription

SVENSSON
MARIANNE
1930 - 1986
REINE
1931 - 1989

Maria Lindstrand 2024-02-20

Gravsten id #561625