Gurli Sundberg
Född:    1928
Avliden: 1986
Kärna kyrkogård A 21
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (2)
Birger Sundberg
Född 1927 avliden 1997
Lennart Sundberg
Född 1950 avliden 2014
Huvudinskription

Sundberg
Gurli
1928 - 1986
Birger
1927 - 1997
Lennart
1950 - 2014


Maria Lindstrand 2024-02-20

Gravsten id #561624