Gustav Oskar Lundin
Född:    1900-09-13
Avliden: 1968-08-26
Galärvarvskyrkogården Kv 1 : 674a
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Övriga personer (3)
Katarina Charlotta Lundin
Född 1902-06-14 avliden 1997-09-22
Ulla Lundin
Född 1937-07-10 avliden 2003-10-21
Claes Gustaf Lundin
Född 1934-06-01 avliden 1976-10-06
2024-02-18 Registrerare Peter Johansson, inventerare Pierre Nilsson 2021

Gravsten id #561448