Elov Gustavsson
Född:    1889-09-05
Avliden: 1960-02-19
Skogskyrkogården 24S:44315
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-02-18

Gravsten id #561446