Matilda Andersson
Född:    1872-02-16
Avliden: 1960-02-18
Skogskyrkogården 24S:44317
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-02-18

Gravsten id #561445