Lisa Hafström
Född:    1892-10-02
Avliden: 1981-02-05
Galärvarvskyrkogården Kv 1 : 930
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Övriga personer (2)
Georg August Hafström
Född 1882-08-06 avliden 1984-03-20
Gunnar Sandquist
Född 1938-05-30 avliden 2015-09-21
2024-02-18 Registrerare Peter Johansson, inventerare Pierre Nilsson 2021

Gravsten id #561442