Hilda Johansson
Född:    1874-03-30
Avliden: 1960-03-26
Skogskyrkogården 24S:44322
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-02-18

Gravsten id #561441