Selma Sofia Wretholm
Född:    1872-06-09
Avliden: 1960-03-31
Skogskyrkogården 24S:44323
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-02-18

Gravsten id #561440