Oscar Åke Andersson
Född:    1904-02-15
Avliden: 1957-08-26
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:002
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Sven-Åke Andersson
Född 1934-05-16 avliden 2014-06-14
Huvudinskription

ÅKE ANDERSSON
1904 - 1957
SONEN SVEN-ÅKE
1934 - 2014

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561341