Knut Fabian Asp
Född:    1887-12-27
Avliden: 1966-10-06
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:048
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Helena Eugenia Asp
Född 1889-02-02 avliden 1957-06-16
Huvudinskription

K. F. ASP
  1887     1966
MAKAN JENNY
  1889     1957

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561339