E V Råberg
Född:    -
Avliden: -
Galärvarvskyrkogården Kv C : 10
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
2024-02-16 Registrerare Peter Johansson, inventerare Pierre Nilsson 2021

Gravsten id #561338