Jean Fredrik Ekstrand
Född:    1889-01-19
Avliden: 1957-02-24
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:020
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Helny Vilhelmina Ekstrand
Född 1897-03-31 avliden 1963-07-08
Huvudinskription

JEAN EKSTRANDS
FAMILJEGRAV

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561336