Olof Wilhelm Olofsson
Född:    1896-03-14
Avliden: 1985-02-06
Galärvarvskyrkogården Kv C : 9
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Övriga personer (2)
Elna Matilda Olofsson Flodström
Född 1903-04-16 avliden 1988-01-07
Elna Margareta Hedbring
Född 1937-07-04 avliden 2020-11-12
2024-02-16 Registrerare Peter Johansson, inventerare Pierre Nilsson 2021

Gravsten id #561335