Johan Albert Eriksson
Född:    1878-04-18
Avliden: 1957-04-18
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:024
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (3)
Hilma Karolina Eriksson
Född 1896-01-25 avliden 1978-09-15
Lars Gunnar Eriksson
Född 1930-01-05 avliden 1984-09-16
Karl Axel Eriksson
Född 1928-02-11 avliden 1983-06-04
Huvudinskription

ALBERT ERIKSSON
1878 - 1957
MAKAN HILMA
1896 - 1978
SONEN LARS
1930 - 1984

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561334