Nils Evert Börje Carlsson
Född:    1939-10-09
Avliden: 1957-07-01
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:044
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (5)
Karl Ivar Carlsson
Född 1892-02-21 avliden 1963-03-25
Signe Matilda Carlsson
Född 1896-09-02 avliden 1972-12-17
Sven Ivar Carlsson
Född 1937-02-26 avliden 1989-04-29
Karl Ingemar Carlsson
Född 1926-01-08 avliden 2006-10-29
Elis Bertil Carleholt
Född 1932-12-27 avliden 2011-06-14
Huvudinskription

BÖRJE CARLSSON
1939 - 1957

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561333