Sven Gunnar Sigfrid Fridberg
Född:    1914-11-11
Avliden: 1994-12-11
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:035
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
May Ronny Fridberg
Född 1916-04-14 avliden 2009-10-24
Huvudinskription

SVEN FRIDBERG
  1914     1994
MAKAN MAY
  1916     2009

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561332