Klas Viktor Hedlund
Född:    1910-02-24
Avliden: 1957-04-12
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:021
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Margit Alice Hedlund
Född 1912-04-09 avliden 1968-10-15
Huvudinskription

KLAS V. HEDLUNDS
FAMILJEGRAV

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561331