Karl Axel Anders Karlstéen
Född:    1891-01-04
Avliden: 1965-11-18
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:046
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (2)
Viktoria Karlstéen
Född 1889-03-22 avliden 1964-07-19
Kerstin Jacobson Karlstéen
Född 1919-05-08 avliden 1957-06-18
Huvudinskription

ANDERS KARLSTÉEN
  1891     1965
TORA KARLSTÉEN
  1889     1964
KERSTIN JACOBSON
  1919     1957

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561330