Knut Ragnar Lindquist
Född:    1896-09-25
Avliden: 1957-05-05
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:030
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Adele Viktoria Lindquist
Född 1897-05-11 avliden 1982-02-19
Huvudinskription

Ragnar Lindquist
  1896    1957
ADELE LINDQUIST
  1897    1982

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561329