Gustaf Fredrik Rydén
Född:    1901-03-10
Avliden: 1957-05-28
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:038
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Rut Ingrid Göta Rydén
Född 1905-10-09 avliden 1964-10-14
Huvudinskription

FREDRIK RYDÉN
1901 - 1957
GÖTA RYDÉN
1905 - 1964

Noteringar

Gravrätten har återgått.

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561325