Gerhardt Lawenius
Född:    1943-02-13
Avliden: 2009-05-10
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 43:5326-5327
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Huvudinskription

Gerhardt Lawenius
  1943  2009

Mediagruppenlss Falkoping 2024-02-16

Gravsten id #561324